Jag heter Petra Hallin och arbetar som HR direktör för Skånemejerier. Tillsammans med mitt team ansvarar vi för allt som har med vår personal att göra, från det att vi söker efter rätt kompetens och medarbetare till dess att vi säger farväl till varandra. Däremellan jobbar vi med att introducera individer, vidareutveckla kompetens, målsättning och uppföljning, chefsutveckling, löner och avtal, arbetsmiljö, talangprocesser och mycket annat. Som HR på Skånemejerier jobbar vi  aktivt med att stötta verksamheten genom att identifiera behov och initiera förändringar med målsättningen att stärka såväl enskilda medarbetare som team och organisationen i stort. Att arbeta med HR i ett  FMCG-företag (Fast Moving Consumer Goods) är både stimulerande och utmanande där den ena dagen är inte den andra lik. 

Jag rekryterar

Jobbar du redan på Skånemejerier?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor